Płatność za zamówienie dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

W tytule przelewu należy umieścić tylko numer zamówienia otrzymany w wiadomości e-mail, potwierdzającej otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę.